NOC KOSTELŮ

v kostele Sv. Josefa
v Josefské ulici, Praha 1 – Malá Strana
v pátek 10. června 2016 v 18.30
Do Noci kostelů vás zde uvede
duchovními skladbami a spirituály
komorní smíšený pěvecký sbor KVAS.

kvas100

SRDEČNĚ VÁS ZVEME.
Přijďte a pozvěte i své přátele!